AFS Databas


A.U.T Consulting AB erbjuder en ny arbetsmiljötjänst för åkerier.

Med hjälp av A.U.T Consultings nya databas anpassad för åkerier får du hjälp med att hålla reda på vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter innebär för dig. Du får en förteckning av de viktigaste föreskrifterna som gäller ditt åkeri, dessutom finns de sammanfattade med en enklare text. I databasen finns även mallar, checklistor och exempel. För endast 2.20 kr/dag får du hjälp med att uppfylla Arbetsmiljöverkets regelverk. Kontakta mig för mer information


Beställ här


Du som redan har tjänsten kan logga in här nedan


Logga in