Hem

A.U.T Consulting AB erbjuder en ny arbetsmiljötjänst för åkerier.

Med hjälp av A.U.T Consultings nya databas anpassad för åkerier får du hjälp med att hålla reda på vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter innebär för dig. Du får en förteckning av de viktigaste föreskrifterna som gäller ditt åkeri, dessutom finns de sammanfattade med en enklare text. I databasen finns även mallar, checklistor och exempel. För endast 2.20 kr/dag får du hjälp med att uppfylla Arbetsmiljöverkets regelverk. Kontakta mig för mer informationBehöver du hjälp med att förbättra din arbetsmiljö? Saknar du ett bollplank inför din certifiering av ledningssystemet? Då kan jag hjälpa dig.


Arbetsmiljöverket konstaterar i en rapport från 2013 att det inte är mer än ca. 55 % av företagen som arbetar systematiskt med arbetsmiljö. Detta trots att arbetsmiljön blir en allt viktigare fråga när det gäller att behålla eller rekrytera ny personal. Dessutom är det sedan 1993 lagstadgat att arbeta systematiskt med arbetsmiljön.


Certifiering av ledningssystem blir allt viktigare eftersom fler och fler kräver certifiering vid upphandlingar. Certifieringen är ett sätt att visa att företaget har ordning och reda samt att de arbetar med att ständigt utvecklas och bli bättre.Inte minst inom Åkeribranschen växer antalet certifierade företag


Är det så här vi vill ha det?


Nej, vi vill nog alla att vi ska kunna komma hem från arbetet i samma skick  som vi gick dit.

Tyvärr kan vi konstatera att antalet anmälda arbetsskador ökar. Vad det beror på finns det många åsikter om, men vi vet att många företag är hårt utsatta för konkurrens och jobbar med att minska sina kostnader. Det är då lätt att arbetet med personalens trivsel och hälsa glöms bort.

Ett sätt för en del företag att minska kostnader är att använda bemanningsföretag. Viktigt är då att komma ihåg att det fortfarande finns ett arbetsmiljöansvar.


Det finns flera forskningsrapporter som visar att rätt satsade pengar på friskvård och arbetsmiljö ger tillbaka mer än vad det kostar.


Arbetsmiljöutbilning är ett sätt att att göra alla medarbetare medvetna om arbetsmiljön och hur de kan vara med och påverka den.