OmAUT Consulting AB är ett konsultföretag som drivs av Dick Sundberg. Företaget startades hösten 2013. Efter att sedan mitten av 80-talet arbetat  med arbetsmiljöfrågor av olika slag så anser jag att utbildning/information är den bästa vägen till en bättre arbetsmiljö. Sedan länge har det funnits utbildningar för framförallt skyddsombud, men även arbetsmiljöansvariga tjänstemän får numera ofta en utbildning. Det som inte sker i så stor utsträckning ännu är utbildning/information för samtliga anställda. Att utbilda/informera all sin personal om deras rättigheter och skyldigheter i arbetsmiljöarbetet gör det lättare för alla att förstå sin roll och på så sätt medverka till en bra arbetsmiljö.


För att utveckla och förbättra arbetsmiljön krävs att alla hjälps åt. Därför är det viktigt att samtliga har de kunskaper som behövs. Det gäller att hela företaget, med början i ledningen, inser att, för att all personal  ska prestera optimalt så måste alla hjälpa till med att få en bra och utvecklande arbetsmiljö.


Känner du att ditt företag inte riktigt har koll på arbetsmiljön, vilka regler gäller, vad ställer arbetsmiljöverket för krav?

Behöver du och dina medarbetare utbildning om arbetsmiljö?

Hör av dig så kan jag hjälpa dig att komma igång eller förbättra ditt arbetsmiljöarbete.


YKB, Yrkeskompetensbevis är ett nytt krav som myndigheterna ställer på de  som utför yrkesmässiga transporter med fordon tyngre än 3,5 ton. För att erhålla YKB krävs utbildning . För de som hade körkort för tungt fordon före den  10 sept. 2009  krävs 35 tim. fortbildning  innan den 10 sept. 2016 för att få fortsätta  med yrkesmässig trafik.  Det börjar bli bråttom  med att  hinna genomföra  fortbildningen  innan dess,

Hör av dig  så hälper jag dig.


Jag arbetar även med revisioner av ledningssytem för kvalitet, miljö,arbetsmiljö och trafiksäkerhet för Åkerier som är certifierade Sveriges Åkeriföretag enligt ISO-standarderna. Har därigenom erfarenhet som gör att jag kan hjälpa er att bygga upp era ledningssystem.


.